domingo, 24 de febrero de 2013

Codominància? Ara no se m'oblidarà.

Codominància? Espera... Codominància? Sí, aquesta era jo en l'examen de fa una setmana. I la veritat, es que no ho entenc. La definició de aquesta paraula se me va oblidar. Aleshores, he decidit fer una entrada dedica a aquesta expressió.

La definició exacta seria la següent: és l'expressió simultània del dos al·lels; el heterozigòtics mostren trets de tots progenitors. Perfecta, i em direu, Carla no entenc res. Llavors, vaig a explicar-ho amb les meues paraules.

La codominànica és quan un individu en el seu fenotip té característiques tan de la mare com del pare. Per exemple, en les flors, podem creuar una amb pigmentació roja i una altra amb pigmentació blanca; la descendència podria ser intermèdia, és a dir, rosa.

A mi, ja m'ha quedat clar. I crec que no se m'oblidarà una altra vegada.

Fins prompte, Carla.

No hay comentarios:

Publicar un comentario